Soul Coaching®
ICF Mentor Coach, PCC Certified
Moëra Saule
Soul Coaching®
ICF Mentor Coach, PCC Certified

Moëra Saule je profesionalni kouč, trener i mentor koji živi u Tuluzu u Francuskoj. Kao kouč i Soul kouč, radila je sa osobama koje žele da pronađu sebe i izgrade internacionalne karijere. Njeni klijenti su senior menadžeri i direktori.

Moëra je prethodno radila kao profesor filozofije i savetnik za karijere u Londonu, a kasnije i u Pekingu. Kao istraživač, specijalizovala se u oblasti komparativne psihologije nemačkog idealizma i indijskog budizma.