Process Communication Model®
Master PCM Trainer and Master PCM Coach Trainer
John Parr
Process Communication Model®
Master PCM Trainer and Master PCM Coach Trainer

John je Master PCM Trainer ovlašćen za sertifikaciju i Master PCM Coach Trainer. Pored Dr. Taibi Kahlera (osnivač KCI), Nejt Regier i Džeroma Lefeuvra, John je jedan od četiri PCM Master Trenera na svetu koji imaju ovlašćenje za sertifikaciju budućih PCM koučeva. John je sertifikovani PCM kouč od strane Dr Kahlera 2005 godine. Pokrenuo je PCM u Rumuniji u 2006. godini i isti model posle predstavio u Velikoj Britaniji. John već dugi niz godina radi kao konsultant menadžmentu za multinacionalne kompanije i organizacije. Specijalizovao se u kreiranju treninga koji su prilagođeni za svaku organizaciju posebno, u skladu sa njihovim potrebama. Prepoznat je i kao vrhunski trener za stres menadžment. Pokazao je veliko interesovanje za emocionalnu inteligenciju, te je dizajnirao jedinstveni program za učenje kako da postanemo emocionalno inteligentni. Njegov ključni fokus je razvoj ljudskih odnosa na radnom mestu.