Projekat kompanije IKEA

Kompanija IKEA predstavlja jedan od najvećih i najpoznatijih međunarodnih koncerna koji posluje u 29 zemalja sveta i broji 355 robnih kuća. Vizija kompanije: „Stvoriti bolji svakodnevni život za što više ljudi“, duboko je inkorporirana u samu organizacionu kulturu. Naime, jedan od 3 stuba razvoja za kompaniju IKEA predstavljaju njeni zaposleni: „IKEA raste zajedno sa ljudima“. Jedan od ciljeva kompanije je svakodnevno podsticanje rasta i negovanje talenata zaposlenih. Kako bi ostvarila ovaj cilj, IKEA uvodi koučing u svoju organizacionu kulturu. Ono što je kompanija želela da podstakne jesu kultura učenja i podrške među zaposlenima, odgovornost, aktivno učešće u rastu i prosperitetu kompanije, kao i usklađivanje profesionalnih i ličnih ciljeva. Prevazilaženje straha od potencijalnih grešaka koje se mogu dogoditi u svakodnevnom poslovanju. Delegiranje, prepuštanje i preuzimanje odgovornosti. Povećanje motivacije i samoinicijativnosti. Ovo su samo neki od izazova sa kojima se kompanija IKEA susrela na svom putu razvoja. Da li i kako je uspela da ih prevaziđe, predstavnici kompanije govoriće na četvrtoj koučing konferenciji „Applied“.