Projekat kompanije Ewe Comp

Kompanija Ewe Comp jedan je od vodećih distributera elektronske opreme, sa tradicijom dugom dve decenije. Preko 500 pošiljki dnevno, 2.000 partnera mesečno i 730. 000 prodatih proizvoda godišnje, samo su neki od indikatora uspeha ove kompanije. Vođeni entuzijazmom, međusobnim poštovanjem, integritetom i timskim duhom, zaposleni ove kompanije beleže svakodnevne uspehe. Prethodno pomenute vrednosti, čvrsto su inkorporirane u organizacionu kulturu koja predstavlja ključ poslovnog razvoja i rasta. Iz tog razloga, kompanija Ewe Comp pokreće šestomesečni razvojni projekat, zasnovan na koučing metodologiji. Ključni indikatori uspeha ovog projekta bili su veća motivacija zaposlenih i lidera, bolji međuljudski odnosi, kao i snažan timski duh i povećanje zadovoljstva zaposlenih. Na pitanje da li su i u kojoj meri ovi pokazatelji ostvareni, predstavnici kompanije Ewe Comp, govoriće 21. marta na koučing konferenciji.