Prijavite projekat

Formular za prijavu projekta

Informacije o kompaniji
Informacije o projektu

Prijavite svoj projekat

Ove godine na koučing konferenciji omogućili smo da kompanije predstave svoje razvojne projekte i podele svoja iskustva i rezultate sa učesnicima konferencije.

Rok za prijavu projekta
je 18. februar 2018. godine.

Uslovi za prijavu projekta

Da bi prijavili projekat potrebno je da zadovolji uslove koji su opisani u nastavku:

– Da je projekat razvojnog tipa
– Da je projekat trajao minimum 3 meseca
– Da se 20-30% razvojnog projekta sastoji iz koučinga
– Da projekat ima definisane KPI-jeve
– Da projekat ima konkretne rezultate

Svaka firma koja prijavi projekat i ispuni sve uslove dobiće 2 kotizacije za učestvovanje na konferenciji.