Panel diskusija

Panel diskusija
Liderstvo bez hijerarhije – Utopija ili sledeća faza razvoja liderstva

Struktura liderstva jedne organizacije određuje da li će procesi rada, pouzdanost i autoritet biti usklađeni. Hijerarhijsko liderstvo podrazumeva piramidalnu organizaciju, odozgo na dole, sa oštrim centrom moći na vrhu čiji se uticaj difuzuje kroz šireće podnivoe. Nehijerarhijsko liderstvo dovodi do svojevrsnog “spljoštavanja” organizacione piramide kroz decentralizaciju moći i smanjenje broja organizacionih nivoa. Hijerarhijsko liderstvo je ustaljen vid organizacije poslovanja svuda u svetu, čija su ograničenja i prednosti dobro poznate. Rigidnost ovog organizacionog modela saglasna je sa poslovnim delatnostima koje karakteriše visok nivo kontrole. Nehijerarhijsko liderstvo, sa druge strane, je relativno nov pristup i predstavlja temu sporenja mnogih ljudi iz struke. Za neke, efektivnost i dometi ove prakse su diskutabilni. Drugi, pak, tvrde da decentralizacija postavlja pred zaposlene više odgovornosti i autonomije u radu, uz adekvatno povećanje kompezacionog modela. Ovakav vid liderstva podstiče diverzitet funkcija i uloga jedne osobe, kao i ukupne kreativne potencijale kroz ukidanje uskih specijalizacija zaposlenih. Organizacija, konačno, može postići veću efikasnost jer se ograničeni resursi koriste na agilniji način.