Milan Petrović

Milan Petrović
Fleet Partner
CEO i vlasnik kompanije

Od 1995. godine, kada je otpočela njegova poslovna karijera, Milan Petrović nalazio se na rukovodećim pozicijama u uglednim regionalnim i internacionalnim kompanijama, gde je vodio timove od 5 do 4. 300 zaposlenih. Radio je u mnogim zemljama bivše Jugoslavije, Centralne i Istočne Evrope, kao i u Švajcarskoj. Od 2013. do 2017. godine bio je predsednik Udruženja menadžera Srbije, u dva mandata. Godine 2015. , postaje nosilac prestižne titule ambasadora znanja, počastvovan od strane Life Learning Academy (LLA). Takođe, 2016. godine proglašen je za potpredsednika European Management Association (EMA). Inspiraciju pronalazi u menadžmentu ljudskih resursa, strateškom menadžmentu, upravljanju promenama i liderstvu.