Marilyn Atkinson

Marilyn Atkinson
Erickson Coaching International
Founder

Marilyn Atkinson Ph.D je osnivač Erickson Coaching International i začetnik Erickson koučing modela orijentisanog na rešenje. Pratila je rad Miltona Ericksona godinama i po njemu nazvala Erickson Coaching International. Takođe je imala privilegiju da radi direktno sa Fritz Perlsom, kreatorom Gestalt psihologije. Poslednjih 10 godina razvija visoko efektivne i specijalizovane koučing treninge (ICF ACTP “Umetnost i nauka koučinga”), koji se održava svake godine u više od 35 zemalja. Autor je ili ko-autor 7 knjiga, uključujući trilogiju knjiga “Umetnost i nauka koučinga”.