Aleksandar Hangimana

Aleksandar Hangimana
ManpowerGroup Srbija
Izvršni direktor

Aleksandar Hangimana svoju karijeru u kompaniji ManpowerGroup započeo je 2012. godine, u sektoru prodaje. Ubrzo zatim prepoznat je kao lider kompanije koju i danas vodi sa velikim uspehom na poziciji izvršnog direktora. Te 2012. godine, kompanija ManpowerGroup brojala je 4 zaposlena. Danas je to jedna od najbrže rastućih kompanija u svojoj delatnosti, sa preko 70 interno zaposlenih i 3000 zaposlenih upućenih na rad kod klijenta. Vizija, koju Aleksandar sledi, je da kompanija postane lider u kreiranju i obezbeđivanju inovativnih kadrovskih rešenja i usluga. Svoje poslovanje temelji na vrednostima koje promovišu ljude, znanje i inovativnost. Uspeh kompanije pripisuje svojim zaposlenima smatrajući da je svaki poslovni uspeh uslovljen kvalitetom ljudi koji u njoj rade. U decembru 2016. godine, na događaju „SAM Godišnje nagrade“, Aleksandar postaje nosilac titule Mladi mendžer godine.